Ngày 28/10/2016 diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Công ty Cổ phần Nam Thanh Sài Gòn & Tập đoàn Thang máy Modeun Hàn Quốc

09/11/2016 14:00

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa công ty Cổ phần Nam Thanh Sài Gòn & Tập đoàn Thang máy Modeun Hàn Quốc.

IMG_2309.JPGIMG_2310.JPGIMG_2315.JPG

Lễ ký kết hợp tác diễn ra thành công rực rỡ.