Thông báo số 189/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Sở GDCK TP.HCM

25/02/2020 16:46

Sở Giao Dịch Chứng Khoáng TPHCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

  •  Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2020.
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020.