Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2019

28/03/2019 16:29

Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019 Công ty Cổ Phần Siêu Thanh:

- Thời gian: 09:00 Thứ Năm, ngày 18/04/2019

- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ Phần Siêu Thanh - A20 Tân Phong, Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Quận 7, TPHCM