Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

19/05/2020 14:09

Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Siêu Thanh:

  • Thời gian: 09 giờ 00 Thứ Năm, ngày 18 tháng 06 năm 2020
  • Địa điểm: Trụ sở Công Ty Cổ Phần Siêu Thanh - A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM