vi

Báo cáo giao dịch bán HTE

29/06/2022

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CTCP Siêu Thanh đã bán 450.000 cổ phiếu HTE. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu.


Tệp đính kèm