vi

Thịnh vượng
cùng
thời đại

   ST8 phấn đấu trở thành một thương hiệu mạnh, thực chất và hiệu quả. Lấy minh triết làm kim chỉ nam, lấy trí tuệ làm công cụ, lấy tinh hoa cá nhân làm nền tảng và lấy mục tiêu thịnh vượng làm đích đến trên tinh thần trách nhiệm, vì lợi ích của cộng đồng và vươn lên cùng thời đại
   ST8 có sự tin tưởng và tôn trọng đối với các cá nhân, quan tâm tới những thành tích và đóng góp của cá nhân với tổ chức. ST8 tiến hành hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh với sự chính trực. Chúng tôi đạt được các mục tiêu chung của mình thông qua làm việc nhóm và khuyến khích sự linh hoạt, đổi mới và sáng tạo.

DỊCH VỤ DU LỊCH & NGHỈ DƯỠNG

Chi tiết

CHẾ BIẾN & XNK NÔNG SẢN

Chi tiết
30+năm
kinh nghiệm

Về chúng tôi

Công ty luôn tạo ra môi trường tin cậy, hợp tác, gắn bó, sáng tạo, gắn kết, có khả năng tự nghiên cứu, học tập và phát triển hài hoà. Ghi nhận những khác biệt cá nhân. Hướng đến một tinh thần tập thể, đoàn kết tạo sức mạnh của tổ chức.
Triết lý
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Chiến lược

Lấy dòng chảy của thời đại để định hình tầm nhìn trên tinh thần tuân thủ, minh bạch và hiệu quả

Đồng hành và gia tăng lợi ích của nhà đầu tư

Lấy minh triết làm kim chỉ nam
Lấy trí tuệ làm công cụ
Lấy tinh hoa cá nhân làm nền tảng
Lấy mục tiêu thịnh vượng làm đích đến

Tăng trưởng bền vững - Tối đa hóa nguồn lực dựa trên tập thể con người ưu tú

Quan hệ cổ đông

Công ty luôn tạo ra môi trường tin cậy, hợp tác, gắn bó, sáng tạo, gắn kết, có khả năng tự nghiên cứu, học tập và phát triển hài hoà. Ghi nhận những khác biệt cá nhân. Hướng đến một tinh thần tập thể, đoàn kết tạo sức mạnh của tổ chức.