vi

Báo cáo giao dịch vượt ngưỡng 1% cổ phiếu ST8 của bà Phạm Thị Mai Duyên tại ngày 14/05/2021

17/05/2021

Báo cáo của bà Phạm Thị Mai Duyên về việc giao dịch cổ phiếu ST8 vượt ngưỡng 1% tại ngày 14/05/2021.

  • Số lượng mua vào: 488.101 cổ phiếu
  • Chiếm tỷ lệ: 1,9%

Tệp đính kèm