vi

CBTT nhận QĐ xử phạt vi phạm hành chính về Thuế

21/08/2023

Ngày 21/08/2023, CTCP Đầu tư Phát triển ST8 nhận được văn bản của Cục thuế TP. HCM số 2618/QĐ-CT ngày 09/08/2023 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế, với lý do chậm nộp tờ khai thuế theo quy định, mức phạt tiền là 10.850.000 đồng (chi tiết file đính kèm).

Vào cùng ngày, Công ty đã liên hệ Cục thuế TP. HCM để thống nhất việc xử lý và khắc phục.


Tệp đính kèm