vi

CBTT v/v CTCP TBVP Siêu Thanh không còn là công ty con của CTCP Siêu Thanh

29/06/2022

Công ty CP Siêu Thanh CBTT đã hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP TBVP Siêu Thanh (TBVP). Kể từ ngày 29/06/2022 TBVP không còn là công ty con của CTCP Siêu Thanh.


Tệp đính kèm