vi

Góp vốn vào Golden Caju - mở rộng sang mảng nông nghiệp

10/08/2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển ST8 (ST8) vừa có quyết nghị đầu tư bằng hình thức góp vốn vào Công ty Golden Caju với mục đích đầu tư, mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang lĩnh vực sản xuất, chế biến, xuất nhập khẩu hạt điều, số tiền dự kiến góp vốn là 15.300.000.000 đồng.

Tỷ lệ sở hữu của ST8 dự kiến sau khi góp vốn là 51% vốn điều lệ của Công ty Golden Caju. Thời điểm góp vốn được thực hiện trong năm 2023, Hội đồng quản trị ST8 sẽ ủy quyền Tổng Giám đốc quyết định cụ thể thời gian phù hợp với tình hình thực tế.

Hiện Công ty đang chủ động đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại đội ngũ nhân sự, định hình chiến lược mới phù hợp với xu hướng và bối cảnh nền kinh tế. ST8 mạnh dạn dịch chuyển sang một số lĩnh vực phi truyền thống để nỗ lực duy trì và tạo đà tăng trưởng trong thời gian tới.

Đặc biệt ST8 đang ưu tiên nghiên cứu những thương vụ M&A là các nhóm ngành: sản xuất, chế biến và xuất nhập khẩu nông sản; ngành du lịch và dịch vụ du lịch; Công nghệ thông tin và Đào tạo nghề, … những lĩnh vực có nhiều cơ hội tăng trưởng trong doanh thu trong thời gian tới, gắn với mục tiêu tăng trưởng của ngành và lợi thế của sản xuất, chế biến nông sản khi những vấn đề an ninh lương thực đang được các quốc gia trên thế giới quan tâm và có những chính sách ưu tiên.

Việc thực hiện góp vốn 51% cổ phần vào Công ty Golden Caju cũng là một trong những bước hiện thực hóa mục tiêu trên của ST8.