In trang
10:05 - 04/05/2019
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 18/04/2019, Công ty Cổ Phần Siêu Thanh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

DSC_6768.JPGDSC_6740.JPGDSC_6733.JPGDSC_6713.JPGDSC_6705.JPGDSC_6570.JPGDSC_6562.JPG