In trang
16:06 - 18/06/2020
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 18/06/2020, Công ty Cổ Phần Siêu Thanh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

DSC_1584.JPG

DSC_1596.JPGDSC_1581.JPGDSC_1601.JPGDSC_1613.JPGDSC_1664.JPGDSC_1668.JPG104168491_2661068297497048_3028303904694367920_n.jpgDSC_1674.JPG104068422_2661068357497042_4997407346929455326_n.jpg