In trang
10:02 - 17/02/2014
Siêu Thanh nhận Giấy khen của UBND Quận Gò Vấp

Ngày 06/12/2013 Chủ tịch UBND Quận Gò Vấp ký quyết định trao tặng Giấy khen cho Công ty Cồ phần Siêu Thanh vì những thành tích xuất sắc trong kinh doanh và các hoạt động từ thiện của Hội

Ngày 06/12/2013 Chủ tịch UBND Quận Gò Vấp ký quyết định trao tặng Giấy khen cho Công ty Cồ phần Siêu Thanh vì những thành tích xuất sắc trong kinh doanh và các hoạt động từ thiện của Hội

Giay%20khen%20cua%20UBND%20Quan%20Go%20Vap_resize.jpg