In trang
15:01 - 20/01/2014
Trao học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học - tháng 01 năm 2014

Chevrolet Saigon - Thành viên Công ty Cổ phần Siêu Thanh trao học bổng

cho trẻ em nghèo hiếu học tháng 01 năm 2014

Ngày 19 tháng 01 năm 2014, Chevrolet Saigon - Thành viên của Công ty Cổ phần Siêu Thanh

trao học bổng cho trẻ em nghèo hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lần thứ 17 tại Tp. Hồ Chí Minh.

 IMG_0060_resize.jpg

IMG_0025_resize.jpg

aIMG_0085_resize.jpg