vi

Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc tại Công ty CP Siêu Thanh

08/08/2019

Theo khoản 2 điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của chính phủ, quy định Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của cùng một Công ty đại chúng kể từ ngày 01/08/2020. Do đó, Công ty Cổ phần Siêu Thanh thông báo:

1/  Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Siêu Thanh của ông Yung Cam Meng kể từ ngày 28/08/2019.

2/  Bổ nhiệm ông Phạm Vĩnh Phú đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ Phần Siêu Thanh kể từ ngày 28/08/2019.


Tệp đính kèm