vi

Quyết định và thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019

22/04/2019

Quyết định số 25/QĐ-HĐQT/ST8 V/v Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt.

Và Thông báo số 26/TB-ST8 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt.

  • Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2019
  • Ngày thực hiện thanh toán: 28/05/2019

Tệp đính kèm