vi

Quyết định và thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020

23/06/2020

Quyết định của HĐQT và Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 như sau:

  • Chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 05%
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2020
  • Ngày thực hiện thanh toán: 28/07/2020

Tệp đính kèm