vi

Quyết định và thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

01/11/2021

Quyết định của HĐQT và Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 như sau:

  • Chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 06%
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2021
  • Ngày thực hiện thanh toán: 08/12/2021

Tệp đính kèm