vi

Quyết định và thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

18/07/2022

Quyết định của HĐQT và Thông báo về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 như sau:

  • Chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 85%
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2022
  • Ngày thực hiện thanh toán: 08/082022

 


Tệp đính kèm