vi

ST8 Tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024

02/07/2024

Ngày 26/06/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại GEM CENTER, TP. Hồ Chí Minh. Tại đại hội, nhiều nội dung quan trọng đã được thông qua, định hướng năm 2024 tập trung phát triển mảng nông sản, đặc biệt là xuất khẩu gạo.

Năm nay, Kế hoạch Kinh Doanh 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 đặt ra mục tiêu doanh thu thuần là 350 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 17,5 tỷ đồng.

Nhằm thực hiện kế hoạch trên, Công ty tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu gạo với việc CTCP Nông sản AgriViet ký hợp đồng xuất khẩu gạo sang Philippines vào cuối tháng 05/2024, trị giá hợp đồng hơn 4 triệu USD. Đồng thời, ST8 cũng đang mở rộng sang các ngành trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản và bán lẻ ô tô, cùng việc loại bỏ các ngành không phù hợp với định hướng phát triển hiện tại.

Đại hội đã thông qua việc đổi tên công ty từ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 thành Công ty Cổ phần Tập đoàn ST8 nhằm tạo thuận lợi cho việc kết nối với đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.

ST8 dự kiến phát hành gần 36 triệu cổ phiếu để huy động 367 tỷ đồng, số tiền này sẽ được dùng để mua cổ phần của công ty con là CTCP Ecogreen Agri Việt Nam và mở rộng các hoạt động đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tại Đại hội lần này, Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển ST8 tăng từ 5 lên 7 thành viên. Ba thành viên mới được bầu là ông Nguyễn Đức Ngọc, ông Phạm Phú Nguyên, và ông Trần Quốc Toàn, trong đó có tối thiểu 02 thành viên độc lập. Đồng thời, miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập HĐQT ông Nguyễn Đức Tùng.

3 thành viên HĐQT mới ra mắt ĐHĐCĐ

 

Theo giới thiệu:

Ông Nguyễn Đức Ngọc – Thành viên độc lập HĐQT có trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (MBA) – Đại học Benedictine Hoa Kỳ. Ông có gần 10 năm công tác và điều hành ở nhiều lĩnh vực trong vai trò Chủ tịch HĐQT và Đại diện pháp luật Công ty cổ phần Bentic Việt Nam.

Ông Phạm Phú Nguyên – Thành viên HĐQT có trình độ Cử nhân Cử nhân Viễn thông – Đại học Công nghệ TP.HCM và có Chứng chỉ Quản trị Hệ thống – Đại học Limoges Pháp. Ông có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tài chính.

Ông Trần Quốc Toàn – Thành viên độc lập HĐQT với nhiều năm kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực tư vấn, chứng khoán, đầu tư và ông đồng thời còn là thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Miền Đông (MDG – HOSE). Hiện tại, ông còn nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các doanh nghiệp lớn như Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (VN), là Tổng Giám đốc kiêm Đại diện Pháp luật CTCP Xúc tiến và Tư Vấn đầu tư Vietconnect.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của ST8 đã thông qua nhiều quyết định quan trọng, định hướng phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp và nâng cao hiệu quả quản trị. Các cổ đông đã bày tỏ sự đồng thuận cao đối với các kế hoạch và chiến lược của công ty trong năm tới.