vi

Thông báo số 1195/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Sở GDCK TPHCM

02/07/2020

Thông báo số 1195/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của Sở GDCK TPHCM:

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2020
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2020
  • Ngày thanh toán: 28/07/2020

Tệp đính kèm