vi

Thông báo số 1375/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của SGDCK TPHCM

22/07/2022

Thông báo số 1375/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng của SGDCK TPHCM:

  • Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2022
  • Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2022
  • Ngày thực hiện thanh toán: 08/08/2022

 


Tệp đính kèm