Bằng khen của Thủ Tướng năm 2009

08/01/2014 16:22

Bang-khen-cua-TT-nam-2009.jpg