CBTT bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018-2023

23/11/2022 14:57

Công ty Cổ phần Siêu Thanh công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

Ông NGUYỄN VĂN ĐẠI

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:Không

- Chức vụ được bổ nhiệm:Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

- Thời hạn bổ nhiệm:2018 - 2023

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/11/2022

Bà HOÀNG THỊ THANH HOA

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:Không

- Chức vụ được bổ nhiệm:Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

- Thời hạn bổ nhiệm: 2018 - 2023

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/11/2022

 

 

New layer...
New layer...
New layer...
New layer...
New layer...