Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

23/04/2018 15:10

DSC_9674_resize.JPGDSC_9677_resize.JPGDSC_9623_resize.JPGDSC_9454_resize.JPG