Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

04/05/2019 10:09

DSC_6768.JPGDSC_6740.JPGDSC_6733.JPGDSC_6713.JPGDSC_6705.JPGDSC_6570.JPGDSC_6562.JPG