ĐHĐCĐ thường niên năm 2012

10/01/2014 15:24

CIMG0057_resize.JPG

CIMG0090_resize.JPG

CIMG0096_resize.JPG

CIMG0103_resize.JPG

CIMG0125_resize.JPG