Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Siêu Thanh

07/01/2014 14:51

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Siêu Thanh

( Thay đổi lần 20)

A20 Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM

ĐT : (028) 6262 6688 - Fax : (028) 6262 6777

Email: info@st8.vn

Website: www.st8.vn