Huân chương lao động hạng 2

27/05/2015 11:38

HCLD%20H2_resize.jpg

Ông Yung Cam Meng (Ong Cẩm Minh) - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Siêu Thanh đón nhận Huân chương Lao động Hạng 2 do Chủ tịch nước trao tặng