Lễ tổng kết chi hội thiện nhận - 10 năm tháng 03/2013

07/01/2014 15:59

  • Chương trình: Ủng hộ Quỹ từ thiện xã hội của Chi Hội Thiện Nhân
  • Thời gian: ngày 24 tháng 03 năm 2013
  • Địa điểm: Nhà Hát Thành Phố

DSC_3664.jpg

Ông Nguyễn Đình Nhu - Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Ôtô Kim thanh đại diện nhận bằng khen.

DSC_3635.jpg

Ông Đỗ Quốc Lâm - Giám Đốc Công ty cổ phần Siêu Thanh đại diện nhận Huân chương Lao động hạng 3

DPP_0005[1].jpg

Các cháu mồ côi chùa Giác Ân nhận tài trợ tại Nhà hát Thành phố HCM.