Quyết định về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Nam Thanh

19/10/2015 11:48

Quyết định của HĐQT ngày 19/10/2015 về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Nam Thanh.