Siêu Thanh tài trợ cho chương trình Cầu vồng tuổi thơ - Vui đón Trung thu 2012 tại nhà hát TP

11/01/2014 10:13

Trao%20qua%20trung%20thu%201.jpg

Trao%20qua%20trung%20thu%202.jpg

Trao%20qua%20trung%20thu%203.jpg

Trao%20qua%20trung%20thu%204.jpg