Siêu Thanh tổ chức ĐHĐCĐ Bất Thường ngày 26/09/2014

08/10/2014 16:15

DSCF7229_resize.JPG

DSCF7267_resize.JPG

DSCF7269_resize.JPG

DSCF7274_resize.JPG