Tập thể cán bộ CNV tại trụ sở chính

10/01/2014 10:42

Hinh%20anh%20tap%20the%20can%20bo%20nhan%20vien%20tru%20so%20chinh_resize.jpg

Tập thể cán bộ công nhân viên tại trụ sở chính 

Địa chỉ: A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, TP. HCM.

Điện thoại: (84).08.6262.8888 - Fax: (84).08.6262.5888