Thông báo chấm dứt hoạt động Chi nhánh Bình Dương

28/07/2015 17:00

Thông báo của Sở KH&ĐT Bình Dương Về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Siêu Thanh - Chi nhánh Bình Dương ngày 27/7/2015.