Trao quà Trung Thu 2012 cho Trung tâm nuôi dạy trẻ mô côi, khuyết tật tại Bình Dương

11/01/2014 10:20

2012-Trao%20qua%20trung%20thu%20tai%20trai%20mo%20coi%20Que%20Huong-%20Binh%20Duong.jpg