Xây nhà ở cho trẻ em mồ côi tại chùa Quảng Vân Tháng 05 - 2012

10/01/2014 15:29

CIMG0168.JPG

CIMG0172.JPG

CIMG0182.JPG